Zakładanie firmy - jak założyć działalność gospodarczą?

24 lipca 2019

Pierwszym krokiem w otworzeniu swojego własnego biznesu jest rejestracja. W zależności od wyboru formy prowadzenia działalności, rejestracji dokonujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W tym artykule postaramy się wyjaśnić jakie pytania warto sobie postawić przed udaniem się urzędu oraz o czym należy pamiętać wypełniając wniosek do CEIDG.

Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna

W przypadku, gdy zdecydujemy się na prowadzenie jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej, rejestracji dokonujemy w CEIDG. W tym celu musimy wypełnić wniosek CEIDG-1, jeśli posiadamy wyrobiony profil zaufany, możemy złożyć wniosek internetowo. Natomiast jeśli nie posiadamy takiego profilu, wydrukowany wniosek możemy złożyć osobiście lub listem poleconym w urzędzie gminy. Wniosek do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Razem ze złożeniem wniosku wyrabia się również numer NIP i REGON

Wypełnianie wniosku

1. Rodzaj wniosku – otwierając firmę zaznaczamy rubrykę Wniosek o wpis do CEIDG. Ta sama pozycja służy do aktualizacji danych w CEIDG, zawieszenia, wznowienia lub zamknięcia firmy.

2. Wniosek złożony przez – składając wniosek osobiście zaznaczamy Przedsiębiorcę.

3. Dane wnioskodawcy - zgodnie ze stanem faktycznym uzupełniamy swoje dane osobowe.

4. Adres zamieszkania wnioskodawcy – analogicznie jak w punkcie 3 wpisujemy dane zgodne ze stanem faktycznym.

5. Adres elektroniczny – wbrew intuicji nie wpisujemy tutaj naszego adresu poczty elektronicznej. Chodzi nazwę skrytki w systemie ePUAP. Nasze doświadczenie podpowiada jednak, że tradycyjna metoda za pomocą poczty jest lepsza.

6. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy – należy pamiętać, że w nazwie naszej przyszłej firmy musi zawrzeć się nasze imię i nazwisko.

Przewidywana liczba pracujących – przedsiębiorca zakładający firmę również zaliczany jest do osób pracujących, więc liczba ta powinna wynosić co najmniej 1.

Rodzaje działalności – w tym miejscu podajemy kody PKD będącymi oznaczeniami wybranych przez nas działalności. 

7. Nazwa skrócona firmy – w tym miejscu najlepiej wpisać swoje imię i nazwisko.

8. Data rozpoczęcia działalności – może być późniejsza niż data złożenia wniosku do CEIDG. Warto pamiętać, aby nie otwierać firmy 1- szego dnia miesiąca.

9. Dane do kontaktu – podając swoje dane należy pamiętać, aby zaznaczyć opcję "Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG", aby uniknąć telefonów telemarketerów.

10. Adresy związane z działalnością gospodarczą – uzupełniamy zgodnie ze stanem faktycznym, siedziba firmy może się mieścić pod naszym adresem zamieszkania. 

11. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w – zaznaczamy „Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. W miejsce daty powstania obowiązku opłacania składek ZUS wpisujemy datę założenia naszej firmy.

12. W tym miejscu razem z formularzem do CEIDG uzupełniamy jeden z Zusowskich druków. Poniżej tłumaczymy kolejne rubryki:

ZZA - rejestracja przedsiębiorcy, który pracuje dodatkowo na etacie i/lub chce skorzystać z ulgi na start,
ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń (przydaje się przy zawieszaniu działalności),
ZUA - rejestracja przedsiębiorcy, który nie pracuje dodatkowo na etacie, ani nie korzysta z ulgi na start,
ZIUA - zmiana danych osoby ubezpieczonej (przydaje się przy aktualizacji wpisu),
ZCNA - zgłoszenie członków rodziny osoby ubezpieczonej (ale tylko tych, którzy nie mają własnego prawa do ubezpieczenia oraz których nie zgłosił już inny członek rodziny).

13., 14., 15. – wypełniamy je, gdy chcemy zamknąć, zawiesić lub wznowić naszą działalność.

16. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych – wskazujemy urząd, pod który podlegamy ze względu na nasz adres zamieszkania.

17., 18., 19. Szczegóły dotyczące wyboru odpowiedniej formy opodatkowania można znaleźć w zakładce Aktualności” > “Formy opodatkowania - jaką formę wybrać?

20. Uzupełniamy, gdy ewidencję działalności prowadzi biuro rachunkowe.

21. Wpisujemy miejsce, w którym będą przechowywane dokumenty rachunkowe firmy (najczęściej adres biura rachunkowego lub adres zamieszkania).

22. Prowadzę zakład pracy chronionej – zaznaczamy, jeśli w naszej działalności gospodarczej będziemy opierać się na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

23., 24. – wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym.

25. Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy – na podane konto będą przesyłane zwroty za nadpłacony podatek dochodowy. Należy pamiętać, że otwierając konto firmowe, należy zaktualizować je we wniosku.

26. Udzieliłem(am) pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw – tutaj możemy wpisać osobę, którą chcemy upoważnić do składania wniosków w CEIDG.

Ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność

Zakładając pierwszą firmę, możemy skorzystać z ulgi na start, w której przez 6 miesięcy jesteśmy zobowiązani do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej tj. 342,32 zł. Następnie przysługują nam preferencyjne składki ZUS przez 24 miesiące. Należy pamiętać, że korzystając z ulgi na star nie przysługuje nam prawo do świadczeń chorobowych i wypadkowych.

Z racji tego ulga ta nie jest obowiązkowa i możemy od razu przystąpić do opłacania preferencyjnych składek ZUS lub nawet tych standardowych, jako że obniżone składki ZUS również wiążą się z niższymi świadczeniami.

Pomoc przy założeniu firmy

Nasze biuro rachunkowe w Gliwicach i Rudzie Śląskiej oferuje bezpłatną pomoc przy założeniu firmy. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego -odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!