Jak wypełnić Formularz VAT-R

6 grudnia 2019

Formularz VAT-R służy do aktualizacji lub rejestracji danych w zakresie podatku od towaru i usług (VAT).

Kto jest zobligowany do złożenia formularza w Urzędzie Skarbowym?

 • przedsiębiorcy, rezygnujący z podmiotowego zwolnienia VAT oraz tacy którzy nie mogą już korzystać z tego zwolnienia.
 • firmy korzystające ze zwolnienia przedmiotowego (podatnik VAT zwolniony).
 • nievatowcy oraz czynni podatnicy VAT, którzy będą dokonywać transakcji wewnatrzwspólnotowych (VAT-UE).
 • przedsiębiorcy chcący zrobić aktualizację dotyczącą sposobu ich rozliczenia podatku VAT.

Dowiedz się, jak właściwie wypełnić formularz VAT-R z naszego artykułu. Masz dalsze wątpliwości? Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym w Gliwicach i Rudzie Śląskiej!

Wypełnienie formularza VAT-R

Formularz VAT-R wypełniamy na dwa sposoby, w formie papierowej drukowanymi literami lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza. Pamiętajmy, że pola ciemniejsze uzupełniane są przez Urząd Skarbowy.

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Ta część raczej nie sprawia problemów. W pozycji 4 zaznaczamy właściwy dla nas cel.
Pozycja 5 jest to Urząd Skarbowy, pod który podlegamy.
Pola 6 i 7 uzupełniamy w wypadku gdy nasze miejsce zamieszkania jest poza granicami Polski.
Pozycje 8 i 9 zaznaczamy w przypadku aktualizacji danych, np. zmiany adresu zamieszkania.

B. DANE PODATNIKA

W tej części należy zwrócić uwagę na pola z oznaczeniem * i **. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą pozostajemy osobą fizyczną, więc np. w polu 13. wpisujemy nasz pesel. W przypadku gdy składamy formularz jako spółka, wypełniamy odpowiednie dane, dla podatnika nie będącego osobą fizyczną.

Załącznik B.3. Uzupełniamy jeśli jesteśmy osobą zagraniczną.

C. OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

C.1.

Pozycja 26 - przeznaczona dla podmiotu, który nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT (np. organy administracji publicznej).
Pozycja 27 - zaznaczamy jeśli nasza siedziba lub miejsce stałego zamieszkania jest poza terenem kraju.
Pozycja 28 - zakreślamy jeśli w trakcie zakładania działalności nie posiadamy prawa do zwolnienia z VAT z powodu:

 • dokonywania importu usług,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • przewidywaną wysokość obrotów,

oraz dokonywania dostaw:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych,
 • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
 • świadczenie usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich.

Pozycja 29 - pole przeznaczone dla podatnika, który chce skorzystać ze zwolnienia. Pamiętajmy jednak, że „mały przedsiębiorca” jest domyślnie zwolniony z VAT. Pole te zaznacza się raczej przy aktualizacji.
Pozycja 30 - zaznaczają ją podatnicy prowadzący wyłącznie sprzedaż towarów zwolnionych z VAT.
Pozycja 31 - pole przeznaczone dla rolnika ryczałtowego.
Pozycja 32 - jeśli chcemy zrezygnować z przysługującego nam podmiotowego zwolnienia z VAT, powinniśmy zaznaczyć właśnie to pole. (Najczęściej wybierane)
Pozycja 33 - pole dla rolnika ryczałtowego, chcącego zrezygnować ze zwolnienia.
Pozycja 34 - podatnik powinien zaznaczyć to pole w wypadku utraty prawa do zwolnienia, czyli przekroczenia przychodów ze sprzedaży opodatkowanej powyżej 200.000 zł.
Pozycja 35 - zaznaczamy jeśli rodzaj prowadzonej działalności wymaga na nas rejestrację, jeśli masz wątpliwości czy Twoja działalność należy do tej grupy to dopytaj urzędnika przyjmującego wniosek.
Pozycja 36 - dotyczy podatnika zarejestrowanego jako płatnik VAT w innym niż Polska kraju UE, dokonującego sprzedaży wysyłkowej towarem opodatkowanym VAT-em do polskich podmiotów.
Pozycja 37 - zaznaczając to pole rezygnujemy z opcji zawartej w pozycji 36.

*Podatnik może zaznaczyć więcej niż jeden kwadrat, ważne jest by pozycje wzajemnie się nie wykluczały.

Pozycja 38 - wpisujemy datę od której podatnik będzie korzystał lub straci prawo do zwolnienia.

Pozycja 39 - obowiązek podatkowy u małych podatników – metoda kasowa

Metoda kasowa - jest to rozwiązanie dla firm mających status małego podatnika. Cechuję się tym, że VAT należny rozliczany jest dopiero w momencie otrzymania zapłaty od klienta. Korzystne rozwiązanie dla firm, które są zmuszone wystawiać faktury z długim terminem zapłaty.

Pozycja 1 - zaznaczamy gdy zdecydowaliśmy się rozliczać metodą kasową.
Pozycja 2 - zaznaczamy gdy straciliśmy prawo do rozliczania się metodą kasową lub utraciliśmy status małego podatnika.
Pozycja 3 - zaznaczamy gdy chcemy zrezygnować z rozliczania się metodą kasową.

Jeśli nie chcemy rozliczać się metodą kasową pozycje 1,2,3 pozostawiamy puste.

Pozycja 44 - Deklaracje kwartalne

Wybierając pozycję 1 decydujemy się na rozliczenie podatku VAT kwartalnie (co trzy miesiące). Z opcji tej mogą skorzystać firmy mające staż powyżej roku działalności.

Pozycja 2 służy do rezygnacji składania deklaracji za okres kwartalny.

Pozycja 47 - Szczególne procedury

Pozycja 1,2 - dotyczy opodatkowania w formie ryczałtu usług taksówek osobowych.
Pozycja 3,4 - dotyczy podatnika wykonujący czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu złota inwestycyjnego.

C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Pozycja 50 - VAT-7 dotyczy podatnika rozliczającego podatek VAT miesięcznie.
Pozycja 51 - VAT-7K dotyczy podatnika rozliczającego podatek VAT kwartalnie
Pozycja 52 - VAT-8 dotyczy podatnika nie zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, dokonującego transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Pozycja 53 - VAT-13 dotyczy podatników rozliczających się w formie ryczałtu i świadczących usługi taksówek osobowych.

C.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

Część zarezerwowana dla podatników, którzy mają obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE, dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Pozycja 58 - zaznacza ją przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT i planującym wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę towarów lub import/export usług.
Pozycja 59 - zaznacza ją podatnik korzystający ze zwolnienia VAT i planują wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę towarów lub import/export usług.
Pozycja 60 - zaznacza ją podatnik korzystający ze zwolnienia VAT i planuje import/export usług opodatkowanych podatkiem VAT.
Pozycja 62 - zaznaczamy ją w przypadku aktualizacji, gdy jesteśmy już podatnikiem VAT-UE i przestaniemy dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych.

D. WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT.

W tej części możemy zawnioskować o wydanie potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Wiąże się to jednak z kosztem 170 zł.

E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Podatnik lub osoba reprezentująca podatnika uzupełnia dane w pozycjach 65., 66., 67., 68., 69. oraz podpisuje się w pozycji 70.

Uzupełniony formularz VAT-R kopiujemy i zanosimy do odpowiedniego dla nas Urzędu Skarbowego, oprócz formularza warto zabrać ze sobą dokument potwierdzający nasze prawo do prowadzenia działalności pod adresem wskazanym jako siedziba firmy (np. księga wieczysta, akt własności, umowa najmu).