Nowy Ład Podatkowy: Najważniejsze zmiany podatkowe

22 września 2023

Nowy Ład to projekt, który przewiduje nie tylko szerokie reformy społeczne i środowiskowe, ale także znaczące zmiany w polskim systemie podatkowym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kluczowym zmianom podatkowym, które wchodzą w życie w ramach Nowego Ładu.

1. Składka zdrowotna, jako wartość procentowa

Jedną z najważniejszych zmian jest wycofanie się ze stałej wysokości składki zdrowotnej i jej zastąpienie wartością procentową uzależnioną od dochodu. Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym wynosi ona teraz 4,9%, a dla tych korzystających ze zasad ogólnych 9%. Osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu będą płacić składkę zdrowotną w zależności od swojego przychodu. Składka zdrowotna będzie wynosić 376,16 zł do obrotu w przedziale 0 – 60000 zł, 626,93 zł do obrotu w przedziale 60000 zł – 300000 zł oraz 1128,48 zł w przypadku gdy obrót przekracza 300000 zł na rok.

2. Zmiana stawek podatkowych

W kontekście stawek podatkowych, Nowy Ład przyniósł kilka istotnych zmian. W pierwszym progu stawka opodatkowania zmniejszyła się z 17% do 12%, co oznacza niższy podatek dla osób o niższych dochodach. Kwota wolna od podatku wzrosła do 30 000 zł dochodu na rok, co daje większą ulgę podatkową dla wielu obywateli. Ponadto, próg podatkowy został podniesiony z 85 528 zł na 120 000 zł, co oznacza, że osoby zarabiające do tego poziomu będą opodatkowane niższą stawką. Po przekroczeniu pierwszego progu podatek dochodowy wyniesie 32%.

3. Zmiany w odliczeniach

Jedną z kontrowersyjnych zmian jest zniesienie odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej. To oznacza, że podatnicy nie mogą już odliczyć swoich wydatków na opiekę zdrowotną od podstawy opodatkowania. Wyjątkiem są przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego, którzy mogą odliczyć składkę zdrowotną w limicie 8700 zł na rok.

4. Ułatwienia dla przedsiębiorców

Nowy Ład wprowadza kilka ułatwień dla przedsiębiorców.  Termin rocznego rozliczenia PIT został ujednolicony, wszystkie zeznania podatkowe będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS został wyrównany do 20-tego kolejnego miesiąca. Obniżono niektóre ze zryczałtowanych zaliczek na podatek dochodowy, np. branża IT może teraz korzystać z niższej stawki ryczałtu wynoszącej 12%, a dla architektów wprowadzono stawkę ryczałtu na poziomie 14%. Ponadto, podatnicy rozliczający się na ryczałcie mają możliwość odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych od stycznia 2022 roku.

5. Nowa ulga dla rodzin 4+

Nowy Ład wprowadza także nową ulgę dla rodzin 4+. Oznacza to zwolnienie z podatku dochodowego do limitu 85 528 zł dla rodzin wielodzietnych.

6. Samochód w działalności gospodarczej

Jeśli chodzi o opodatkowanie samochodów, Nowy Ład wprowadza zmiany dla osób, które wykupią auto na cele prywatne po 31 grudnia 2021 roku. Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży auta przysługuje dopiero po upływie 6 lat od momentu wykupu, nie jak wcześniej - 6 miesięcy.

7. Zmiany podatkowe

Zwiększono kwotę zarobków, jakie może osiągnąć dziecko (19 061,28 zł) bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Zrezygnowano również z ulgi dla klasy średniej. Od roku 2022 ryczałt stał się jedyną formą opodatkowania dla najmu prywatnego. Od 2022 roku również nie można wybrać karty podatkowej, jako formy opodatkowania.

Zmiany te wpłyną na zarówno na osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców, zmieniając sposób, w jaki płacą podatki i korzystają z ulg podatkowych. Skala wprowadzanych zmian jest bardzo szeroka, dlatego każdy przedsiębiorca powinien się z nimi zapoznać.